• Formy płatności

Odbiór osobisty

  •  Gotówka
  •  Terminal płatniczy PayTel

Przelewem online 

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

  • Płatności Blue Media

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A.

Przelew tradycyjny:

ABUK Jakub Pacholski

Santander Bank Polska S.A.:

07109016940000000153246456