100 Things to Know About the Oceans

100 Things to Know About the Oceans

51,99 

100 Things to Know About the Oceans

1 w magazynie

Czy ryby noszą piżamy? Jaki jest odgłos topnienia góry lodowej? Ile owiec potrzeba było, aby zwodować okręt wikingów? Co jest szybsze – tsunami czy japoński pociąg ? Znajdź odpowiedzi na te i wiele innych pytań w książce, która zgłębia historię, naukę, środowisko i sztukę mórz i oceanów naszej planety. Bogato ilustrowana, idealna do poszerzania wiedzy dzieci na ten ważny temat, poza salą lekcyjną.

Do fish wear pyjamas? What’s the sound of an iceberg melting? How many sheep did it take to launch a Viking longship? Which is faster – a tsunami or a bullet train? Find the answers to these and many more questions in a book that explores the history, science, environment and art of our planet’s seas and oceans. Richly illustrated and perfect for broadening children’s knowledge of an essential subject, away from the classroom.

Informacje dodatkowe

Waga0.15 kg
Producent